Dunkers Kulturhus 2004

vad är det du vill

Anita Christoffersson

Personligt men universellt vackert, väsentligt, lågmält men oundvikligt

ANITA CHRISTOFFERSSON bjuder in oss att reflektera över människans djupaste behov: som att behövas, duga, älskas, att vara söt, vara vacker och duktig. Hopp och förtröstan, otillräcklighet och självförakt.

Den stilla glädjen i det slitna, oansenliga. Skönheten i spåren av händers slit. Urvalets nogsamhet med kärlekens varsamhet. Vi upplever ett tonsäkert intuitivt sökande efter frågor och svar i verken. Skönjbara minnen av krav och konflikten mellan dessa våra behov uppfattar vi svagt men med en självklar autentisk tydlighet.

ANITA CHRISTOFFERSSONS utställning andas energi från både svunnen och aktuell tid. Känslan är förtätad och behaglig.

Verkets skörhet, stjärnornas relationer, längtan, sorgen och samtidigt en melankoli.

Lamporna, de nötta, sneda, vingliga och skrangliga. Sekundsnabba ljusblinkningar av lycka, klarsyn. Ta kål på mörkret. Alla tända till slut.

Lagningar och stoppningar, vilken oändlig tid, möda och omsorg någon osynlig lagt ner av sitt liv för en överlevnad i skönhet.