Presentation av utställningen gömt,
Tjörnedala Konsthall, Baskemölla, 2007


Gömt
– det lilla ordet rymmer mycket.
Att gömma kan innebära att spara och bevara något viktigt.

Men ibland gömmer man undan fast man kanske hellre skulle berätta.
Svåra och smärtsamma upplevelser göms undan i det inre och föder skuld och skam.

Anita Christoffersson arbetar i sin utställning med båda dessa aspekter av begreppet gömt. Materialen hon använder är hämtade från vår vardagsverklighet. De är märkta av ålder. De har varit med om en hel del.

Hon gömmer i bemärkelsen att spara och skydda. Hon hjälper oss att se skönheten i det slitna.
Hennes verk blottlägger också erfarenheter vi inte alltid kan och vågar tala med varandra om.
Det undangömda som smärtar.
Anita Christoffersson vågar närma sig detta och erbjuder oss ett språk för vår egen utsatthet.

Lena Sjöstrand, präst