Presentation

Anita Christoffersson

Anita Christoffersson är utbildad på Goldsmiths College, University of London. Efter arbetsvistelser utomlands bor och arbetar hon nu i Lund. Hon har tidigare ställt ut bl.a. i Australien, Danmark, England, Finland, Japan och Sverige.

Anita Christofferssons konst växlar mellan det mycket privata och det form- och materialmässigt mer universellt präglade; den rör sig mellan det personligt laddade textila materialet, ofta upphittat eller sedan länge bevarat, och de cirkelformer hon arbetar med i varierande skala och material, vilka äger tydliga konsthistoriska och allmänkulturella referenser.

Hennes utgångspunkter materialmässigt är allt från det textila materialet via stora plåtar, betong och papper till små, små tidningsurklipp och nålar. Hon använder tyger, dukar, handdukar och garner, kombinerat med andra objekt som t.ex. lampor. Allmänmänskliga frågeställningar framhävs, men vi anar också en personlig historia djupt inbäddad i de slitna tygerna och de sparade garnresterna. Hennes sätt att arrangera och framhäva delar av materialet belyser och betonar det mänskliga livets skörhet.

Det finns en enkelhet och lågmäld poetisk kraft i Anita Christofferssons verk kombinerat med ett existentiellt patos som omisskännligen drabbar betraktaren.

Magnus Jensner, chef Moderna Museet Malmö